Kategoriarkiv: prata svenska

Läxa till tisdag 31/10 – presentera din bok

På tisdag ska alla elever göra en presentation om den lättlästa bok som ni har läst under de senaste veckorna. Planera hur du ska berätta om boken hemma genom att göra en tankekarta. Du ska berätta om boken ca 3-5 minuter.

Här kan du läsa om vad du ska berätta om boken: Bokrecension

Här kan du titta på en film som visar hur man kan berätta om en bok:

Läxa till tisdag 26/9 – Muntligt prov

På tisdag ska du ha muntligt prov.

Du ska berätta om ett jobb som du haft/vill ha eller drömmer om.

 • Berätta om hur du fick jobbet/hur du ska få det.
 • Vilken utbildning krävs för yrket och är det olika utbildningar här i Sverige och i ditt hemland?
 • Vilka egenskaper och kompetenser krävs för jobbet.

 

Förbered dig genom att göra en tankekarta och träna hemma.

Du ska prata i 3-5 minuter.

Efter att du har berättat ska du lämna in tankekartan till mig.

Inför muntligt prov

Vi har arbetat med hur man gör tankekartor och hur man kan återberätta utifrån en tankekarta.

Det muntliga provet är att du ska läsa en aktuell nyhet. Du ska läsa nyheten flera gånger. Du ska ta ut nyckelord och sedan göra en tankekarta och träna på att återberätta nyheten.

På tisdag 29/8 ska du återberätta nyheten utifrån tankekartan som du har gjort. Du ska prata i 2-4 minuter.

Du ska lämna in tankekartan till mig efter att du har berättat om din nyhet.

Bildresultat för presentera för publik

Läxa Måndag 29/5

På måndag har du ingen lektion istället har du en läxa som du ska göra hemma.

Du har i läxa att förbereda en muntlig argumentation på ca 3-5 minuter som du ska berätta för klassen på tisdag.

Uppgiften är:

Välj en åsikt som du tycker är viktig.

Kom på passande argument till din åsikt, minst tre stycken. Tänk på att argumenten ska vara utvecklade.

Du ska argumentera för din åsikt och argument i 3-5 minuter.

Förbered dig genom att skriva en tankekarta hemma och träna med den.

 

Spela in dig själv när du pratar så det inte blir för kort eller för långt. Lyssna även på ditt uttal.

Öva flera gånger.

 

Du kan titta på den här filmen för att träna på ditt kroppsspråk.

För att få närvaro för måndagen ska du argumentera på tisdagen.

 

Läxa tisdag 28/2

globe-895580_640

Läxa till tisdag är att läsa/lyssna på en nyhet. Välj en nyhet som intresserar dig från 8 sidor eller Klartext. Du ska återberätta nyheten med egna ord på lektionen på tisdag. För att kunna sammanfatta nyheten kan du ta hjälp av dessa frågor/frågeord:

 1. Vad handlar nyheten om? (sport/politik/ekonomi/kultur…)
 2. När hände nyheten?
 3. Var?
 4. Vem/vilka handlar nyheten om?
 5. Varför? Hur?

Anteckna stödord och ta med som hjälp när du ska berätta om nyheten.

Presentera en bok.

På fredag ska du berätta om boken du har läst under lovet.

Använd mallen för att förbereda hur du kan berätta.

Berätta om en bok

image

Muntligt prov fredag 30/9

På fredag ska du ha muntligt prov.

Du ska berätta om ett jobb som du haft/vill ha eller drömmer om.

 • Berätta om hur du fick jobbet/hur du ska få det.
 • Vilken utbildning krävs för yrket och skiljer det sig mot ditt hemland?
 • Vilka egenskaper och kompetenser krävs för jobbet.

 

Förbered dig genom att göra en tankekarta och träna hemma.

Du ska prata i 3-5 minuter.

Efter att du har berättat ska du lämna in tankekartan till mig.

Svenska till varje pris

Idag tittade vi på Svenska till varje pris – återkomsten.

Här kan du titta på programmet igen.

untitled

Här hittar du de andra avsnitten i serien

Läxa: Muntlig produktion Tisdag 30/8

 

Vi har i veckan arbetat med hur man gör tankekartor och hur man kan återberätta utifrån en tankekarta.

Din läxa är att du ska läsa en aktuell nyhet. Du ska läsa nyheten flera gånger. Du ska ta ut nyckelord och sedan göra en tankekarta och träna på att återberätta nyheten.

På tisdag 30/8 ska du återberätta nyheten utifrån tankekartan som du har gjort. Du ska prata i 2-4 minuter.

Du ska lämna in tankekartan till Anne-Marie efter att ni har berättat om er nyhet.

ladda ned

Läxa till fredag 29/1 – berätta om studiebesöket

image image image

Idag var vi på studiebesök på Parkbadet i Sanviken. Vi lyssnade på när Malin och Eva berättade om Parkbadet och hur man kan göra för att ha balans i livet.

Läxa till nästa vecka är att berätta om studiebesöket. Vad sa Malin och Eva? Vad visade de oss? Vad fick vi göra? Vad tyckte du var bra? Var något svårt?

Förbered dig så att du kan berätta i 3-4 minuter!

Här kan du läsa om Parkbadet från kommunens hemsida om du vill.