Månadsarkiv: maj, 2017

Läxa Måndag 29/5

På måndag har du ingen lektion istället har du en läxa som du ska göra hemma.

Du har i läxa att förbereda en muntlig argumentation på ca 3-5 minuter som du ska berätta för klassen på tisdag.

Uppgiften är:

Välj en åsikt som du tycker är viktig.

Kom på passande argument till din åsikt, minst tre stycken. Tänk på att argumenten ska vara utvecklade.

Du ska argumentera för din åsikt och argument i 3-5 minuter.

Förbered dig genom att skriva en tankekarta hemma och träna med den.

 

Spela in dig själv när du pratar så det inte blir för kort eller för långt. Lyssna även på ditt uttal.

Öva flera gånger.

 

Du kan titta på den här filmen för att träna på ditt kroppsspråk.

För att få närvaro för måndagen ska du argumentera på tisdagen.

 

Läxa fredag 26/5

På fredag är det ingen lektion.

Du har i istället en läxa som du ska göra för att få närvaro för dagen.

Läxan är att du ska läsa/lyssna på en nyhetsartikel. Tänk på vilka lässtrategier som kan hjälpa dig att förstå texten bra. Använd inte lexikon direkt, utan försök att förstå så mycket som möjligt ändå.

Välj själv en intressant nyhet från Klartext eller 8 sidor.

Skriv sedan en kommentar på bloggen. Skriv tre frågor till texten som du läst. Läs sedan en nyhet som någon annan har läst och svara på den elevens frågor.

 

För att ni ska få närvaro för dagen måste ni visa att ni gjort läxan genom att skriva på bloggen.

Gemensam argumenterande text

Jag har skrivit ihop argumenten som ni skrev på lektionen idag till en insändare.

Studera texten för att träna strukturen i argumenterande text.

Argumenterande text 3d3

Läxa Måndag 15/5 och tisdag 16/5

På måndag och tisdag är det inga lektioner då vi lärare är på utbildning.

Istället ska du arbeta med en texterna om demokrati som du fått.

Använda lässtrategierna som vi gick igenom när du läser texterna.

Du ska läsa flera gånger så att du förstår texten.

Du ska även svara på de uppgifter som finns till texten. Vi kommer gå igenom allting på torsdag.

Lycka till!

Läsförståelse

Idag har vi jobbat med lässtrategier och läsförståelse.

Här hittar ni lässtrategierna och frågorna till texten

Lässtrategi

Läs en insändare

Här kan du läsa en insändare från arbetarbladet använd lässtrategierna från dagens lektion när du läser.

Vad är det personen vill med insändaren? Kommentera här i bloggen vad personen har för åsikt och argument.

Insändare

Här är en annan film som bra beskriver hur man skriver en argumenterande text.

Film om att skriva argumenterande

Träna argumentera

Här är exempel texten som vi studerade idag.

Argumenterande text

 

Här är uppgiften som ni tränade att skriva åsikt och argument till.

Träna och skriva hemma

Argumentera

 

Läxa torsdag 11/5 Lässtrategier

På torsdag kommer vi jobba med läsförståelse. Titta på filmen för att träna på olika lässtrategier.

Fundera över hur gör du nu? kommentera gärna i bloggen.

 

Onsdag 10/5 – Sweol

På lektionen å onsdag kommer vi att arbeta med Sweol.

Kommentera det här inlägget om du vill göra ett kapiteltest eller säg till på lektionen på tisdag

Läxa till tisdag 9/5 – argumenterande text

På tisdag kommer vi att arbeta med att skriva argumenterande text.

Jag vill att du förbereder dig genom att titta på filmerna nedan. Träna även på att skriva argumenterande text hemma.